Copyright 2020 - @โรงพยาบาลหนองสองห้อง

ปฏิทินกิจกรรม

อาทิตย์ 15 พฤศจิกายน 2020
No events were found

news pr

16  กันยายน  2563  ประกาศรผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)  ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ   จำนวน  1  ตำแหน่ง  1 ...

08  กันยายน  2563  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)  ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ   จำนวน  1 ...

20  สิงหาคม  2563  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)  ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ   จำนวน  1  ตำแหน่ง  1 ...

3  สิงหาคม  2563  ประกาศเผยแพร่แผยจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563   รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

22  กรกฎาคม  2563  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ   จำนวน  1  ตำแหน่ง  1 ...

17  กรกฎาคม  2563  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ   จำนวน  1 ...

news Activity63

03  มีนาคม 2563  ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองสองห้อง (PCU) ได้จัดโครงการชุมชนต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้านการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ 2563   

21  กุมภาพันธ์  2563  โรงพยาบาลหนองสองห้องได้จัดกิจกรรม  โครงการพัฒนาคุณธรรม  ต่อต้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน  ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ  ห้องประชุมชยานันโท ชั้น...

  วันที่  21  สิงหาคม  2562  นางมัลลิกา  คุณชื่น  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล  ได้รับมอบหมายจากนายแพทย์เกษม ...

  วันที่  20  สิงหาคม  2562  นางมัลลิกา  คุณชื่น  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล  ได้รับมอบหมายจากนายแพทย์เกษม ...

  วันที่  29  สิงหาคม  2562  นายแพทย์เกษม  ภัทรฤทธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง เปิดอบรมโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่  ประจำปีงบประมาณ 2562  ณ ...

  วันที่  27  มิถุนายน  2562  นางมัลลิกา  คุณชื่น  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล  ได้รับมอบหมายจากนายแพทย์เกษม ...

f t g m