Copyright 2019 - @โรงพยาบาลหนองสองห้อง

ปฏิทินกิจกรรม

อังคาร 18 มิถุนายน 2019
No events were found

เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชนและเครือข่าย เรื่อง...การป้องกันโรคและดูแลสุขภาพในภาวะ…

9  กันยายน  2562  เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชนและเครือข่าย เรื่อง...การป้องกันโรคและดูแลสุขภาพในภาวะน้ำท่วม ...

Read more

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง : พนักงานช่วยเหลือคนไข้   จำนวน  1  ตำแหน่ง  1  อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้...

Read more

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ปีงบประมาณ 2562

  วันที่  29  สิงหาคม  2562  นายแพทย์เกษม  ภัทรฤทธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง เปิดอบรมโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่  ประจำปีงบประมาณ 2562  ณ  ห...

Read more

ประกาศเผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือน กรกฎาคม 2562

  ประกาศเผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือน กรกฎาคม 2562...

Read more

โครงการอบรมฟื้นฟูการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง รุ่นที่ 1

  วันที่  20  สิงหาคม  2562  นางมัลลิกา  คุณชื่น  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล  ได้รับมอบหมายจากนายแพทย์เกษม  ภัทรฤทธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง...

Read more

โครงการอบรมฟื้นฟูการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง รุ่นที่ 2

  วันที่  21  สิงหาคม  2562  นางมัลลิกา  คุณชื่น  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล  ได้รับมอบหมายจากนายแพทย์เกษม  ภัทรฤทธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง...

Read more

ประกาศรายชื่อ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้มีผลปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีม…

ประกาศรายชื่อ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้มีผลปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก      ...

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ  จำนวน 1 ตำแหน่ง  1  อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้  ...

Read more

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง : พนักงานบริการ   จำนวน  1  อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ ...

Read more

ต้อนรับนายแพทย์บัญชา  ค้าของ  รองอธิบดีกรมอนามัย และคณะตรวจเยี่ยมเสริมพลัง

  วันที่  1  สิงหาคม  2562  นางมัลลิกา  คุณชื่น  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล  ได้รับมอบหมายจากนายแพทย์เกษม  ภัทรฤทธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง ...

Read more

ประกาศราคากลางพร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR)

ประกาศราคากลางพร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) "จ้างเหมาทำความสะอาดโรงพยาบาลหนองสองห้อง (ตึก 5 ชั้น และตึก 2 ชั้น)" ประจำปีงบประมาณ 2563 ...

Read more

อบรมการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและความรุนแรงในครอบคร…

  วันที่  10  กรกฎาคม  2562  นายแพทย์เกษม  ภัทรฤทธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง ประธานเปิดการอบรมการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและคว...

Read more

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานฝึกปฏิบัติด้านการบริหารงานการ "การดำเนินงานแพทย์แผนไทย…

  วันที่  9  กรกฎาคม  2562  นายแพทย์เกษม  ภัทรฤทธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง ร่วมต้อนรับต้อนรับคณะศึกษาดูงานฝึกปฏิบัติด้านการบริหารงานการจัดการในพื้นที่จัง...

Read more

พิธีประกาศเกียรติคุณ และมอบเข็มเชิดชูเกียรติ อสม. อำเภอหนองสองห้อง

  วันที่  5  กรกฎาคม  2562  นายแพทย์เกษม  ภัทรฤทธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง ประธานในการพิธีประกาศเกียรติคุณ และมอบเข็มเชิดชูเกียรติ อสม. อำเภอหนองสองห้อง ...

Read more

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 4 ปีงบประมาณ 2562

ประชาสัมพันธ์  จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 4 ปีงบประมาณ 2562  เพื่อเผยแพร่ให้ข้าราชการ  พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้าง ได้ทราบโดยทั่วกัน  ...

Read more

อบรมการพัฒนาพฤติกรรมบริการ รุ่นที่ 2

  วันที่  3  กรกฎาคม  2562  นายแพทย์เกษม  ภัทรฤทธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง ร่วมเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมอบรม การพัฒนาพฤติกรรมบริการ รุ่นที่ 2  ณ&nb...

Read more

อบรมการพัฒนาพฤติกรรมบริการ รุ่นที่ 3

  วันที่  4  กรกฎาคม  2562  นายแพทย์เกษม  ภัทรฤทธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง ร่วมเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมอบรม การพัฒนาพฤติกรรมบริการ รุ่นที่ 3  ณ&nb...

Read more

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)

ประกาศโรงพยาบาลหนองสองห้อง เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด   จำนวน  1  ตำแหน่ง  1  อัตรา รายละ...

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)

ประกาศโรงพยาบาลหนองสองห้อง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด   จำนวน  1  อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี...

Read more

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)

ประกาศโรงพยาบาลหนองสองห้อง เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง : พนักงานบริการ   จำนวน  2  อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี...

Read more

อบรมการพัฒนาพฤติกรรมบริการ รุ่นที่ 1

  วันที่  27  มิถุนายน  2562  นางมัลลิกา  คุณชื่น  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล  ได้รับมอบหมายจากนายแพทย์เกษม  ภัทรฤทธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อ...

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)

ประกาศโรงพยาบาลหนองสองห้อง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง : พนักงานบริการ   จำนวน  2  อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้...

Read more

อบรมความรู้พื้นฐานด้าน IC แก่บุคลากรใหม่

  วันที่  21  มิถุนายน  2562  นายแพทย์เกษม  ภัทรฤทธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรม ความรู้พื้นฐานด้าน IC แก่บุคลากรใหม่  ...

Read more

ต้อนรับทีมตรวจบัญชี (Auditor) ประจำปีงบประมาณ 2562

  วันที่  20  มิถุนายน  2562  นายแพทย์เกษม  ภัทรฤทธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง นำทีมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับทีมตรวจบัญชี (Auditor) ประจำปีงบประมาณ 2562 จ...

Read more

อบรมโครงการหมู่บ้านต้นแบบสุขภาพดีด้วยวิถีพอเพียง

  วันที่  19  มิถุนายน  2562  ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองสองห้อง  ได้รับมอบหมายจาก นายแพทย์เกษม  ภัทรฤทธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง ให้จัดทำโครงการหมู่บ...

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานวิจัย (R2R)

  วันที่  19  มิถุนายน  2562  กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานวิจัย (R2R) โรงพยาบาลหนองสองห้อง  ปีงบประมาณ 2562 ระยะที่ 2  ณ ห้องประชุมชยานัน...

Read more

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด   จำนวน  1  อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้      ...

Read more
  1. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  2. ข่าวรับสมัครงาน
  3. ข่าวประชาสัมพันธ์
next
prev
f t g m