Copyright 2019 - โรงพยาบาลหนองสองห้อง

ปฏิทินกิจกรรม

จันทร์ 20 พฤษภาคม 2019
No events were found

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  ให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540...

Read more

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งแพทย์แ…

ประกาศโรงพยาบาลหนองสองห้อง  เรื่องประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ...

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งแพท…

ประกาศโรงพยาบาลหนองสองห้อง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งแพทย์แผนไทย รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ ...

Read more

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 "สรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร" เพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม...

Read more

มอบเงินทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากจนและผู้ด้อยโอกาส กองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข…

วันที่  23  เมษายน  2562  นายแพทย์เกษม ภัทรฤทธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ โรงพยาบาลหนองสองห้อง มอบเงินทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากจนและผู้ด้อยโอกาส กองท...

Read more

ประกาศโรงพยาบาลหนองสองห้อง เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการฯ

ประกาศโรงพยาบาลหนองสองห้อง เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ ...

Read more

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 3 ปีงบประมาณ 2562

ประชาสัมพันธ์ จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 เพื่อเผยแพร่ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้าง ได้ทราบโดยทั่วกัน  ...

Read more

เยี่ยมเสริมพลัง กู้ชีพ อบต.หันโจด ซ้อมแผนบนโต๊ะเตรียมพร้อมรับอุบัติเหตุทางถนนช่ว…

วันที่ 5 เมษายน 2562  หน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลหนองสองห้อง  ออกเยี่ยมเสริมพลังประเมินและซ้อมแผนบนโต๊ะเตรียมความพร้อมรับอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ณ หน่วยกู้ชีพ อบต.หันโจด ...

Read more

เยี่ยมเสริมพลัง กู้ชีพ อบต.โนนธาตุ ซ้อมแผนบนโต๊ะเตรียมพร้อมรับอุบัติเหตุทางถนนช่…

วันที่ 4 เมษายน 2562  หน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลหนองสองห้อง  ออกเยี่ยมเสริมพลังประเมินและซ้อมแผนบนโต๊ะเตรียมความพร้อมรับอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ณ หน่วยกู้ชีพ อบต.โนนธาตุ ...

Read more

ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธัการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธัการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรีือนสามัญ  จังหวัดขอนแก่น สำหรับรอบประเมินวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562  ...

Read more

มอบเงินทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากจนและผู้ด้อยโอกาส กองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข…

  วันที่  4  เมษายน  2562  นายแพทย์เกษม ภัทรฤทธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ โรงพยาบาลหนองสองห้อง มอบเงินทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากจนและผู้ด้อยโอก...

Read more

เยี่ยมเสริมพลัง กู้ชีพ อบต.ดงเค็ง ซ้อมแผนบนโต๊ะเตรียมพร้อมรับอุบัติเหตุทางถนนช่ว…

  วันที่ 3 เมษายน 2562  หน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลหนองสองห้อง  ออกเยี่ยมเสริมพลังกู้ชีพ อบต.ดงเค็ง  เพื่อซ้อมแผนบนโต๊ะเตรียมความพร้อมรับอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ...

Read more

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยา…

  วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา  09.00 น.  นายแพทย์เกษม  ภัทรฤทธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองสองห้อง ร่วมกับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองสองห้อง&n...

Read more

ต้อนรับคณะนิเทศ RDU Hospital

วันที่  2  เมษายน  2562  นายแพทย์เกษม  ภัทรฤทธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง นายอาคม  ปัญญาแก้ว  สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่  ร...

Read more

มอบเงินทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากจนและผู้ด้อยโอกาส กองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข…

  วันที่  28  มีนาคม  2562  นายแพทย์เกษม ภัทรฤทธิกุล ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ โรงพยาบาลหนองสองห้อง มอบเงินทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากจนและผู้ด้อยโอกาส กองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห...

Read more

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานแพทย์แผนไทย

  วันที่  27  มีนาคม  2562  เวลา  09.30 น.  นายแพทย์เกษม  ภัทรฤทธิกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองสองห้อง ...

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

  วันที่  27  มีนาคม  2562  เวลา  09.00 น.  นายแพทย์เกษม  ภัทรฤทธิกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง ประธาน  เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันอุบ...

Read more

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (CUP Board) ครั้ง 2/2562

  วันที่  26  มีนาคม  2562  เวลา  13.00 น. นายแพทย์เกษม  ภัทรฤทธิกุล  ประธาน ฯ  คณะกรรมการเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (CUP Board) หนองสองห้อง  เข้าร่วมประ...

Read more

ประชุมคณะกรรมการ RDU CUP หนองสองห้อง ครั้งที่ 1/2562

  วันที่  25  มีนาคม  2562  เวลา  13.30 น.  คณะกรรมการ  RDU CUP หนองสองห้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงนโยบาย  เป้าหมาย  และการพัฒนางาน RDU ประจำปีงบปร...

Read more

อบรมโครงการการเฝ้าระวังปัญหาการฆ่าตัวตาย CUP หนองสองห้องปีงบประมาณ 2562

  วันที่ 21  มีนาคม  2562  เวลา 09.00 น. นายแพทย์เกษม  ภัทรฤทธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง ประธานเปิดอบรมโครงการการเฝ้าระวังปัญหาการฆ่าตัวตาย CUP หนองสองห้องปีงบประมา...

Read more

ประกาศโรงพยาบาลหนองสองห้อง เรื่องการส่งเสริมคุณธรรมฯ

  ประกาศโรงพยาบาลหนองสองห้อง เรื่องการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ด้านความรับผิด  (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ)...

Read more

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน Green & Clean Plus

วันที่  13  มีนาคม  2562  นายแพทย์เกษม  ภัทรฤทธิกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง  และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน Green & Clean Plus ณ โรง...

Read more

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ

  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ...

Read more

ประชาสัมพันธ์คู่มือแผนป้องกันระงับอัคคีภัยฯ

คู่มือแผนป้องกันระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ  โรงพยาบาลหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น...

Read more

ต้อนรับคณะติดตามเยี่ยมเสริมพลังการคัดกรองและบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้มีปัญหาการดื่…

วันที่ 8 มีนาคม 62 เวลา 13.00 น.  คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองสองห้อง  ร่วมต้อนรับคณะติดตามเยี่ยมเสริมพลังการคัดกรองและบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้มีปัญหาการดื่มสุรา ...

Read more

ต้อนรับ นายแพทย์อุดม  ภู่วโรดม  สาธารณสุขนิเทศก์  และคณะทีมตรวจราชการ

  วันที่  6  มีนาคม  2562  ตั้งแต่เวลา  13.00 น.  นายชุมพิชญ์  เดชะรัฐ  นายอำเภอหนองสองห้อง  นายแพทย์เกษม  ภัทรฤทธิกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบา...

Read more

ประกาศรายชื่อผลการปฏิบัติราชการ

ประกาศรายชื่อผลการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป และลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ...

Read more
  1. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  2. ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป…

ประกาศโรงพยาบาลหนองสองห้อง  เรื่องประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ...

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือ…

ประกาศโรงพยาบาลหนองสองห้อง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งแพทย์แผนไทย รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ ...

Read more

ประกาศโรงพยาบาลหนองสองห้อง เรื่อง การรับ…

ประกาศโรงพยาบาลหนองสองห้อง เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ ...

Read more
next
prev
f t g m