บริการดุจญาติมิตร  ทุกชีวิตมีคุณค่า  นุ่มนวลและเมตตา  โปรดรู้ว่าเราอาทร

Tel   : 043 491 010

Fax  : 043 491 010 #5503

     ข้อมูลติดต่อ     

 

สถานที่ติดต่อ

โรงพยาบาลหนองสองห้อง

เลขที่ 803 หมู่ 16

ตำบล หนองสองห้อง  อำเภอ หนองสองห้อง

จังหวัดขอนแก่น

 

ข้อมูลติดต่อ

โทรศัพท์ : 043 - 491 010 

โทรสาร   : 043 - 491 010 ต่อ 5503

 

     หมายเลขติดต่อภายในโรงพยาบาลหนองสองห้อง        

พนักงานรับโทรศัพท์ กด 0    
งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ต่อ 1101  งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ต่อ 1201
สายตรง 043-191123     งานเวชระเบียน   ต่อ 1301
งานผู้ป่วยในชาย           ต่อ 4100-4102 งาน X-Ray   ต่อ 1401
งานผู้ป่วยในหญิง                  ต่อ 4100-4102 กลุ่มการพยาบาล   ต่อ 5802, 5103
งานห้องคลอด                  ต่อ 6143 านคลินิกเฉพาะโรค   ต่อ 6134
งานผู้ป่วยนอก           ต่อ 2209-2211 านแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก  ต่อ 6157
งานกายภาพบำบัด              
ต่อ 6147 งานทันตกรรม   ต่อ 2201,  2212
งานห้องผ่าตัด          ต่อ 1501, 6131 งานสุขาภิบาลและป้องกันโรค   ต่อ 6136
งานประกันสุขภาพ      
ต่อ 6126 งานการเงินและบัญชี   ต่อ 5202-5204
ศูนย์จัดเก็บรายได้  
ต่อ 6123 งานชันสูตร   ต่อ 2301
คลินิกส่งเสริมสุขภาพ ต่อ 6125, 6113 กลุ่มงานเวชศาสตร์ ฯ   ต่อ 6109-6110
งานช่างซ่อมบำรุง ต่อ 6119 งานธุรการ   ต่อ 5501-5502
งานพัสดุ   
ต่อ 5301-5302 งานการเจ้าหน้าที่   ต่อ 5401
ห้องพนักงานรักษาความปลอดภัย  ต่อ 1905 งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ  ต่อ 5601-5602

 

แผนที่โรงพยาบาลหนองสองห้อง

 

nshhmap