Copyright 2021 - @โรงพยาบาลหนองสองห้อง

ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน

  • ขอรับคำปรึกษา
  • ขอความช่วยเหลือ
  • ขอข้อมูลข่าวสาร
  • สอบถามปัญหา
  • ร้องทุกข์  ร้องเรียน
  • ข้อเสนอแนะ

 

     ติดต่อได้ที่     

 

ศูนย์รับฟังความคิดเห็น  โรงพยาบาลหนองสองห้อง

 

โทร.

 

 

     09-8256-7432     

  

      093 153 7987     

 

      081 975 6937     

 

 

 

 

f t g m