บริการดุจญาติมิตร  ทุกชีวิตมีคุณค่า  นุ่มนวลและเมตตา  โปรดรู้ว่าเราอาทร

Tel   : 043 491 010

Fax  : 043 491 010 #5503

 

 

ขั้นตอนการให้บริการ 

 

 arrow  งานบริการอุบัติเหตุและฉุกเฉิน   Kg2q

 arrow   งานบริการผู้ป่วยนอก  Kg2q

 arrow   งานบริการผู้ป่วยใน  Kg2q

 arrow   งานบริการห้องคลอด  Kg2q

 arrow   งานบริการห้องผ่าตัด  Kg2q

 arrow   งานบริการคลินิกเฉพาะโรค

 arrow  บริการคลินิกโรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง   Kg2q

 arrow  บริการคลินิกโรคหอบหืด  โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง  Kg2q