บริการดุจญาติมิตร  ทุกชีวิตมีคุณค่า  นุ่มนวลและเมตตา  โปรดรู้ว่าเราอาทร

Tel   : 043 491 010

Fax  : 043 491 010 #5503

อำนาจหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโรงพยาบาลหนองสองห้อง  

 download ic