Tel   : 043 491 010

Fax  : 043 491 010 #5503

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 พญ.สุมาลี วนาทรัทย์ดำรง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง รับมอบสิ่งของสนับสนุนจาก น้ำดื่มตราเพียวเกรท และร้านบอนเน่ คาเฟ่ เพื่อสนับสนุนให้แก่ผู้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 โรงพยาบาลหนองสองห้อง ได้แก่
#น้ำดื่ม จำนวน 100 แพ็ค
โรงพยาบาลหนองสองห้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา

 20210514