บริการดุจญาติมิตร  ทุกชีวิตมีคุณค่า  นุ่มนวลและเมตตา  โปรดรู้ว่าเราอาทร

Tel   : 043 491 010

Fax  : 043 491 010 #5503

ประกาศนโยบายโรงพยาบาลหนองสองห้อง เรื่อง นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

download ic