บริการดุจญาติมิตร  ทุกชีวิตมีคุณค่า  นุ่มนวลและเมตตา  โปรดรู้ว่าเราอาทร

Tel   : 043 491 010

Fax  : 043 491 010 #5503

08  กันยายน  2563  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ   จำนวน  1  ตำแหน่ง  1  อัตรา

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้download ic