บริการดุจญาติมิตร  ทุกชีวิตมีคุณค่า  นุ่มนวลและเมตตา  โปรดรู้ว่าเราอาทร

Tel   : 043 491 010

Fax  : 043 491 010 #5503

22  กรกฎาคม  2563  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ   จำนวน  1  ตำแหน่ง  1  อัตรา

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข   จำนวน  1  ตำแหน่ง  1  อัตรา

ตำแหน่ง : พนักงานบริการ   จำนวน  1  ตำแหน่ง  1  อัตรา

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ download ic