Copyright 2020 - @โรงพยาบาลหนองสองห้อง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง : พนักงานบริการ

15  พฤษภาคม  2563  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)

ตำแหน่ง : พนักงานบริการ   จำนวน  1  ตำแหน่ง  2  อัตรา

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ download ic

f t g m