บริการดุจญาติมิตร  ทุกชีวิตมีคุณค่า  นุ่มนวลและเมตตา  โปรดรู้ว่าเราอาทร

Tel   : 043 491 010

Fax  : 043 491 010 #5503

วันที่  6  กันยายน  2564

ประกาศโรงพยาบาลหนองสองห้อง เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้  จำนวน  1  ตำแหน่ง  1  อัตรา

download ic

วันที่  25  สิงหาคม  2564

ประกาศโรงพยาบาลหนองสองห้อง เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้  จำนวน  1  ตำแหน่ง  1  อัตรา

download ic

วันที่  16  สิงหาคม  2564

ประกาศโรงพยาบาลหนองสองห้อง เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้  จำนวน  1  ตำแหน่ง  1  อัตรา

download ic

ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)

ตำแหน่ง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้  จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)

ตำแหน่ง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้  จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา

download ic

 

 

ประกาศโรงพยาบาลหนองสองห้อง "ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)" จำนวน  1  ตำแหน่ง  2 อัตรา