บริการดุจญาติมิตร  ทุกชีวิตมีคุณค่า  นุ่มนวลและเมตตา  โปรดรู้ว่าเราอาทร

Tel   : 043 491 010

Fax  : 043 491 010 #5503

ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)

ตำแหน่ง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้  จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)

ตำแหน่ง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้  จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา

download ic

 

 

ประกาศโรงพยาบาลหนองสองห้อง "ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)" จำนวน  1  ตำแหน่ง  2 อัตรา

16  กันยายน  2563  ประกาศรผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ   จำนวน  1  ตำแหน่ง  1  อัตรา

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้download ic

08  กันยายน  2563  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ   จำนวน  1  ตำแหน่ง  1  อัตรา

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้download ic

20  สิงหาคม  2563  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ   จำนวน  1  ตำแหน่ง  1  อัตรา

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้download ic