Copyright 2019 - โรงพยาบาลหนองสองห้อง

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

ประกาศโรงพยาบาลหนองสองห้อง  เรื่องประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 download ic

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

ประกาศโรงพยาบาลหนองสองห้อง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งแพทย์แผนไทย รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ download ic

ประกาศโรงพยาบาลหนองสองห้อง เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการฯ

ประกาศโรงพยาบาลหนองสองห้อง เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ download ic

f t g m