บริการดุจญาติมิตร  ทุกชีวิตมีคุณค่า  นุ่มนวลและเมตตา  โปรดรู้ว่าเราอาทร

Tel   : 043 491 010

Fax  : 043 491 010 #5503

ประกาศโรงพยาบาลหนองสองห้อง "การฉีดวัคซีน Covid-19" ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564

 20210605 ประกาศ5มิย64 3