Copyright 2021 - @โรงพยาบาลหนองสองห้อง

สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่และสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนต่อประชาชน

29 ธันวาคม  2563  สำนักคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่และสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนต่อประชาชน

 

pdfico  เรื่องน่ารู้การขอถือสัญชาติ

 

pdfico  เรื่องน่ารู้การแจ้งเกิดกับการกำหนดสถานะบุคคล

 

pdfico  เรื่องน่ารู้การกำหนดสถานะบุคคลตามกฎหมายไทย

 

pdfico  สแกนดูข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่นี่หรือ QR Code ที่หน้าแรกขอทุกหัวข้อ

f t g m