Copyright 2021 - @โรงพยาบาลหนองสองห้อง

ประชุมหารือ เกี่ยวกับแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส Covid 19 ในสถานะการปัจจุบัน

23  ธันวาคม 2563  ณ ห้องประชุมชยานันโท ชั้น5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา โรงพยาบาลหนองสองห้อง แพทย์หญิงสุมาลี  วนาทรัพย์ดำรง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง พร้อมด้วย นายสุชาติ ผาบสิมมา  สาธารสุขอำเภอหนองสองห้อง และผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมประชุมหารือ เกี่ยวกับแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส Covid 19 ในสถานะการปัจจุบัน

20201223 3

20201223 5

20201223 2

20201223 4

f t g m