บริการดุจญาติมิตร  ทุกชีวิตมีคุณค่า  นุ่มนวลและเมตตา  โปรดรู้ว่าเราอาทร

Tel   : 043 491 010

Fax  : 043 491 010 #5503

ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง "ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด" จำนวน 6 รายการ

download ic

วันที่ 11 มีนาคม  2564  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ขอความร่วมมือดำเนินการประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

29 ธันวาคม  2563  สำนักคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่และสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนต่อประชาชน

 

pdfico  เรื่องน่ารู้การขอถือสัญชาติ

 

pdfico  เรื่องน่ารู้การแจ้งเกิดกับการกำหนดสถานะบุคคล

 

pdfico  เรื่องน่ารู้การกำหนดสถานะบุคคลตามกฎหมายไทย

 

pdfico  สแกนดูข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่นี่หรือ QR Code ที่หน้าแรกขอทุกหัวข้อ