Copyright 2021 - @โรงพยาบาลหนองสองห้อง

สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่และสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนต่อประชาชน

29 ธันวาคม  2563  สำนักคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่และสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนต่อประชาชน

 

pdfico  เรื่องน่ารู้การขอถือสัญชาติ

 

pdfico  เรื่องน่ารู้การแจ้งเกิดกับการกำหนดสถานะบุคคล

 

pdfico  เรื่องน่ารู้การกำหนดสถานะบุคคลตามกฎหมายไทย

 

pdfico  สแกนดูข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่นี่หรือ QR Code ที่หน้าแรกขอทุกหัวข้อ

ประชุมหารือ เกี่ยวกับแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส Covid 19 ในสถานะการปัจจุบัน

23  ธันวาคม 2563  ณ ห้องประชุมชยานันโท ชั้น5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา โรงพยาบาลหนองสองห้อง แพทย์หญิงสุมาลี  วนาทรัพย์ดำรง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง พร้อมด้วย นายสุชาติ ผาบสิมมา  สาธารสุขอำเภอหนองสองห้อง และผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมประชุมหารือ เกี่ยวกับแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส Covid 19 ในสถานะการปัจจุบัน

20201223 3

อ่านเพิ่มเติม...

f t g m