Copyright 2020 - @โรงพยาบาลหนองสองห้อง

ข่าวกิจกรรม

เยี่ยมเสริมพลัง กู้ชีพ อบต.ดงเค็ง ซ้อมแผนบนโต๊ะเตรียมพร้อมรับอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2562

 

วันที่ 3 เมษายน 2562  หน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลหนองสองห้อง  ออกเยี่ยมเสริมพลังกู้ชีพ อบต.ดงเค็ง  เพื่อซ้อมแผนบนโต๊ะเตรียมความพร้อมรับอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562

ประมวลภาพกิจกรรม

1

 

2       3

 

4       5

 

6

 

7

 

8       9

f t g m