Copyright 2020 - @โรงพยาบาลหนองสองห้อง

ข่าวกิจกรรม

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา  09.00 น.  นายแพทย์เกษม  ภัทรฤทธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองสองห้อง ร่วมกับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองสองห้อง  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

และวันเปิดให้บริการอาคาร 5 ชั้น และอาคาร 2 ชั้น (หลังปรับปรุงใหม่) ประจำปี 2562  ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 1 อาคาร 2 ชั้น โรงพยาบาลหนองสองห้อง

ประมวลภาพกิจกรรม

 

f t g m