Copyright 2020 - @โรงพยาบาลหนองสองห้อง

ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานแพทย์แผนไทย

 

วันที่  27  มีนาคม  2562  เวลา  09.30 น.  นายแพทย์เกษม  ภัทรฤทธิกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองสองห้อง  ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานแพทย์แผนไทย  จากโรงพยาบาลสิรินธร  จังหวัดขอนแก่น

ประมวลภาพกิจกรรม

1

 

2       3

 

4       5

 

6       7

 

8       9

 

10       11

 

12       13

 

14       15

 

16       17

 

18       19

 

20       21

 

22

f t g m