Copyright 2019 - @โรงพยาบาลหนองสองห้อง

ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับคณะติดตามเยี่ยมเสริมพลังการคัดกรองและบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้มีปัญหาการดื่มสุรา

วันที่ 8 มีนาคม 62 เวลา 13.00 น.  คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองสองห้อง  ร่วมต้อนรับคณะติดตามเยี่ยมเสริมพลังการคัดกรองและบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้มีปัญหาการดื่มสุรา

ณ  ห้องประชุมยานันโท ชั้น 5 โรงพยาบาลหนองสองห้อง

62963

f t g m