บริการดุจญาติมิตร  ทุกชีวิตมีคุณค่า  นุ่มนวลและเมตตา  โปรดรู้ว่าเราอาทร

Tel   : 043 491 010

Fax  : 043 491 010 #5503

วันที่  2  เมษายน  2564   คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองสองห้องและประชาชนทั่วไป  นำโดยพญ.สุมาลี  วนาทรัพย์ดำรง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง  พร้อมใจร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพร

เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564  และมอบทุนช่วยเหลือคนไข้ยากจน ในเขตเทศบาลหนองสองห้อง กองทุนพระราชทานฯ เพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจน ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น   โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ  ตลอดจนเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ   โดยจัดขึ้น  ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (อาคาร 5 ชั้น) โรงพยาบาลหนองสองห้อง