บริการดุจญาติมิตร  ทุกชีวิตมีคุณค่า  นุ่มนวลและเมตตา  โปรดรู้ว่าเราอาทร

Tel   : 043 491 010

Fax  : 043 491 010 #5503

วันที่  23  มีนาคม  2564  โรงพยาบาลหนองสองห้อง ร่วมกับ สภ.หนองสองห้อง จัดกิจกรรมโครงการดีดี "ปั๊มหัวใจ ใครๆก็ทำได้" 

เพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชนในเขตอำเภอหนองสองห้อง  ให้มีความรู้และทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพ และการใช้เครื่อง AED ในการช่วยฟื้นคืนชีพ