Copyright 2021 - @โรงพยาบาลหนองสองห้อง

ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมฟื้นฟูการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง รุ่นที่ 2

 

วันที่  21  สิงหาคม  2562  นางมัลลิกา  คุณชื่น  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล  ได้รับมอบหมายจากนายแพทย์เกษม  ภัทรฤทธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง เปิดโครงการอบรมฟื้นฟูการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง รุ่นที่ 2  ณ  ห้องประชุมชยานันโท  ชั้น 5  

ประมวลภาพกิจกรรม

 

{gallery}20190821_อบรมฟื้นฟูการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง รุ่น 2{/gallery}

f t g m