Copyright 2020 - @โรงพยาบาลหนองสองห้อง

ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานฝึกปฏิบัติด้านการบริหารงานการ "การดำเนินงานแพทย์แผนไทย"

 

วันที่  9  กรกฎาคม  2562  นายแพทย์เกษม  ภัทรฤทธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง ร่วมต้อนรับต้อนรับคณะศึกษาดูงานฝึกปฏิบัติด้านการบริหารงานการจัดการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น อำเภอหนองสองห้อง "การดำเนินงานแพทย์แผนไทย"  ณ  ห้องประชุมชยานันโท  ชั้น 5

ประมวลภาพกิจกรรม

 

f t g m