Copyright 2019 - @โรงพยาบาลหนองสองห้อง

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2562

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายแพทย์เกษม  ภัทรฤทธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง  นำทีมคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองสองห้องร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก มีการขยายเครือข่ายรณรงค์ในเขตโรงเรียนอมตวิทยา และวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ เพื่อให้ผู้รับบริการและเยาวชนทราบถึงพิษภัยที่เกิดจากบุหรี่

ประมวลภาพกิจกรรม

 

f t g m