Copyright 2020 - @โรงพยาบาลหนองสองห้อง

ข่าวกิจกรรม

เยี่ยมเสริมพลัง กู้ชีพ อบต.หันโจด ซ้อมแผนบนโต๊ะเตรียมพร้อมรับอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2562

วันที่ 5 เมษายน 2562  หน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลหนองสองห้อง  ออกเยี่ยมเสริมพลังประเมินและซ้อมแผนบนโต๊ะเตรียมความพร้อมรับอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ณ หน่วยกู้ชีพ อบต.หันโจด

ประมวลภาพกิจกรรม

f t g m