บริการดุจญาติมิตร  ทุกชีวิตมีคุณค่า  นุ่มนวลและเมตตา  โปรดรู้ว่าเราอาทร

Tel   : 043 491 010

Fax  : 043 491 010 #5503

วันที่  8  เมษายน  2564  โรงพยาบาลหนองสองห้อง  ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง  จัดกิจกรรมซ้อมแผนรับการเกิดสถานการณ์ความรุนแรงในภายในโรงพยาบาล ณ บริเวณห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 

วันที่  2  เมษายน  2564   คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองสองห้องและประชาชนทั่วไป  นำโดยพญ.สุมาลี  วนาทรัพย์ดำรง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง  พร้อมใจร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพร

วันที่  1  เมษายน  2564  พญ.สุมาลี วนาทรัพย์ดำรง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง  ประธานกองทุนพระราชทานฯ

วันที่  31  มีนาคม  2564  พญ.สุมาลี วนาทรัพย์ดำรง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง  ประธานกองทุนพระราชทานฯ

วันที่  29  มีนาคม  2564  พญ.สุมาลี วนาทรัพย์ดำรง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง  ประธานกองทุนพระราชทานฯ

วันที่  30  มีนาคม  2564  พญ.สุมาลี วนาทรัพย์ดำรง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง  ประธานกองทุนพระราชทานฯ