บริการดุจญาติมิตร  ทุกชีวิตมีคุณค่า  นุ่มนวลและเมตตา  โปรดรู้ว่าเราอาทร

Tel   : 043 491 010

Fax  : 043 491 010 #5503

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง  โรงพยาบาลหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2564 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

download ic