บริการดุจญาติมิตร  ทุกชีวิตมีคุณค่า  นุ่มนวลและเมตตา  โปรดรู้ว่าเราอาทร

Tel   : 043 491 010

Fax  : 043 491 010 #5503

ประกาศรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ ระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า  700 ลิตร

รายละเอียดเพิ่มเติม

  download ic