บริการดุจญาติมิตร  ทุกชีวิตมีคุณค่า  นุ่มนวลและเมตตา  โปรดรู้ว่าเราอาทร

Tel   : 043 491 010

Fax  : 043 491 010 #5503

วันที่  8  มีนาคม  2564 ประกาศเผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือน กุมภาพันธ์ 2564

download ic

วันที่  3  มีนาคม  2564  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564

download ic

เผยแพร่แผนจัดซื้อ โรงพยาบาลหนองสองห้อง ประจำปีงบประมาณ 2564

download ic

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง  โรงพยาบาลหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2564 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

download ic

ประกาศรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ ระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า  700 ลิตร

รายละเอียดเพิ่มเติม

  download ic

 

วันที่  5  กุมภาพันธ์  2564  ประกาศเผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือน มกราคม 2564

download ic